Tunnel

Stručný prehľad

KL craft Tunnel

Hra je založená na jednoduchom spájaní po sebe nasledujúcich čísel. Podľa úrovne hry sa bude sťažovať úroveň hrania. Princíp spočíva v zaznamenávaní cesty k predchádzajúcemu číslu k nasledujúcemu číslu. Pri dotknutí sa existujúcej cesty sa započíta ako zlý bod. Na mieste dotyku vznikne "tunel", kde bude možné aj následne cez neho prejsť.

Zaradenie hry

AppStore: Games
Google Play: Hry (Hádanky a hlavolamy)

Komkurenčná výhoda

Pri tejto hre vidím dve hlavné výhody. Prvá výhoda je už vyššie spomínaná a to, že je určená aj pre deti v predškolskom a v školskom veku (1. a 2. trieda na prvom stupni obzvlášť). Deti sa prostredníctvom hravej formy môžu zoznámiť s číslami. Pri prvej úrovni to bude zoznámenie sa s číslicami a ich nasledovaním. V ďalších leveloch budú riešiť základné matematické úrovne(napr. 5 + 4) a výsledok bude číslica, ktorú budú musieť nájsť a následne ju spojiť s predchádzajúcim číslom. Takto bude môcť učiteľ aj pomocou jednoduchej hry zaujať dieťa a zároveň ho zaúčať do tajov základnej matematiky.

Popis princípu hry

Hra je založená na jednoduchom princípe ovládania. Spočíva v tom, že hráč musí prejsť k predchádzajúcemu číslu k nasledujúcemu číslu bez toho, aby sa dotkol cesty, ktorá už je vyznačená (Obr. 1 až Obr. 3).

Pri dotknutí cesty sa vytvorí "tunel", ktorý bude slúžiť na prechod alebo ako skratka (Obr. 3 Princíp hry C: červený krúžok na obrazovke). Za každý tunel sa pripočíta zlý bod. Hráč s najnižším počtom zlých bodov potom vyhráva. Pri rovnakom počte bodov bude rozhodovať čas, za ktorý stihli čísla pospájať. Pri vyšších leveloch bude možnosť získavania bonusov. Bonus sa získa vtedy, keď hráč svoju cestu k predchádzajúcemu číslu k číslu nasledujúcemu upraví tak, aby prešiel cez zobrazený objekt na obrazovke (Obr. 10 Ukážka vo vyššom leveli).

Predškolský a školský vek pri vyšších leveloch

Pri vyšších leveloch pri hre pre predškolský a školský vek sa bude v dolnej časti zobrazovať príklad, ktorého výsledok je zároveň číslo, ktoré nasleduje pre ďalšie určenie cesty (Obr. 9 Ukážka s "príkladom"). Samozrejme pri takejto hre čísla nebudú nasledovať za sebou. Pri "Setting" (Obr. 6 Zobrazenie "PLAY" s odkazmi: odkaz "05") bude možné nastaviť obtiažnosť príkladov a v počte bodov na obrazovke (Obr. 6 Zobrazenie "PLAY" s odkazmi: odkaz "06") počet príkladov.

Možné príklady:

  • 2 + 4; 9 – 2 ...
  • 2 x 4; 4 / 2 ...
  • 29 + ( 7 x 3 ); ( 9 – 3 ) / 2 ...
KL craft Tunnel

Zobrazenie

KL craft Tunnel

Uvítacie zobrazenie

Úplne prvé zobrazenie bude ponúkať dve možnosti. Prvá možnosť je "info". Odkaz nás zavedie do okna "Informácie", kde bude poskytnuté číslo verzie, prehľad o leveloch a ich nákup, pravidlá a návody používania hry a informácie o poskytovateľovi hry. Druhá možnosť je spustenie hry "PLAY".

Zobrazenie "PLAY"

Pri spustení hry máme na výber z niekoľkých možností (Obr. 6 Zobrazenie "PLAY" s odkazmi). Hra bude poskytovať hranie viacerých hráčov a podľa toho bude aj prispôsobené prostredie pri hre (odkaz "01"). Prostredie pre jedného hráča bude na hracom poli obsahovať len čísla, ktorými bude hrať, resp. prekážky ktoré bude musieť prekonávať vo vyšších leveloch (Obr. 7 Zobrazenie pri jednom hráčovi).

Zobrazenie hracieho pola bude obohatené o informačné okno. Na informačnom okne bude zobrazený hráč, ktorý je na rade, koľko ťahov už absolvoval, počet chýb = "tunelov" a počet získaných bonusov (Obr. 8 Zobrazenie pri viacerých hráčoch).

Level

Ďalšou možnosťou je možnosť určiť si level = úroveň (Obr. 6 Zobrazenie "PLAY" s odkazmi: odkaz „02“). Levely sa budú líšiť podľa toho, či si jedná o hru určenú pre predškolský a školský vek alebo pre bežných používateľov.

Prehľad levelov:

Level / Zameranie Predškolský a školský vek Bežní používatelia
1. Základ Základ
2. Sčítavanie a odpočítavanie Zablokovanie prechodu cez čísla
3. Násobenie a delenie Prekážky na ceste statické
4. Kombinácia 2. a 3. levela Prekážky na ceste dynamické

Spustenie hry

Pre spustenie hry budú dve možnosti (Obr. 6 Zobrazenie "PLAY" s odkazmi: odkaz "03" a "04"). Prvá možnosť je, že hra sama rozloží čísla po zobrazení a druhá možnosť, že hráč si svojvoľne rozloží čísla po obrazovke. Pre spustenie hry priamo nadväzuje odkaz "06" (Obr. 6 Zobrazenie "PLAY" s odkazmi), čo je nastavenie počtu bodov. ktoré bude hráč spájať.

Setting

V odkaze „Setting“ = nastavenie (Obr. 6 Zobrazenie "PLAY" s odkazmi: odkaz "05") bude možné si hru prepnúť na predškolský a školský vek alebo na bežného používateľa. Bude tu takisto aj možnosť nákupu ďalších levelov. Taktiež bude možnosť nastavenia zvuku a farby prostredia.

Náhľad

Zhrnutie

KL craft Tunnel

Hra bude zameraná pre dve cieľové skupiny a to deti v predškolskom a v školskom veku a pre bežného používateľa. Deti v predškolskom a v školskom veku sa budú môcť v základnej verzii zoznámiť s číslami, aké sú a ktoré po sebe nasledujú. Vo vyšších leveloch si budú môcť precvičovať základné počty hravou a pútavou formou učenia.

Pre bežného používateľa je hra zaujímavá najmä pri viacerých hráčoch. Potom sa z nej stáva spoločenská hra, ktorá svojím obsahom spríjemní voľný čas.

KL craft google KL craft facebook KL craft pinterest KL craft blogger

Aktualizácia: 01.02.2016
Zverejnené: 12.10.2013

Like