English language

BABYTIME

google youtube tumblr blogger pinterest
sipka

"Ročne sa narodí 133 miliónov detí, to je 247 novorodencov kažkú minútu, alebo 4 novorodenci kažkú sekundu."

Ročne sa narodí 133 miliónov detí, z toho sa len v USA narodia 4 milióny a z toho má 8.1% nízku pôrodnú hmotnosť (www.cdc.gov...). To je približne 320 tisíc novorodencov za rok. Starostlivosť o stravu je u takýchto novorodencov obzvlášť dôležitá. Je veľmi dôležité sledovať prijímanie potravy či už pri dojčení, kŕmení umelým mliekom alebo pri kombinácii obidvoch. Samozrejme, každý novorodenec sa učí prijímať potravu. Sací reflex sa vyvíja ešte v maternici ako jeden zo základných reflexov u novorodenca. Aj napriek tomu nie vždy a nie každý novorodenec vie prijímať materské mlieko správne a hlavne v dostatočnom množstve.

Úvod do problematiky

babytime

Aby novorodenec rástol a vyvíjal sa, potrebuje pravidelne a v dostatočnom množstve jesť. Novorodenec je kŕmený buď prirodzeným alebo umelým mliekom, neskôr rôznymi príkrmami. Pri kŕmení umelým mliekom je jednoduché zistiť, koľko novorodenec vypil (odčítanie z odmerky z fľašky). Pri dojčení je to už ťažšie sledovať. Ale aj tu existuje riešenie v podobe váženia novorodenca pred a po dojčení.

Každý, kto už zažil celú procedúru pri narodení dieťaťa, mi určite dá za pravdu, že každá maličkosť, ktorá mu aspoň trochu uľahčí život, je veľmi cenná. Práve preto si myslím (ako človek, ktorý toto už zažil), že aplikácia BABYTIME spolu s príslušenstvom bude veľmi prospešná pre všetky nastávajúce mamičky. Tak isto ju ocenia aj lekári, ktorí dohliadajú na správny vývoj novorodenca, keď budú mať čo najpresnejšie informácie o prijímaní a vylučovaní potravy novorodenca, ako aj iné informácie o dieťati (napr. o telesnej teplote).

Princíp aplikácie BABYTIME

babytime

Aplikácia BABYTIME sa skladá zo štyroch funkčných skupín. V prvej skupine je opísaný postup pri umelom kŕmení, v druhej skupine je postup pri dojčení. Tretiu skupinu tvoria doplnkové funkcie ako je napr. meranie teploty, zápis o stolici bábätka, zapisovanie výšky bábätka, ako aj vytvorenie fotografie alebo rýchly zápis poznámky. Všetky tieto funkcie spolu súvisia a nadväzujú na seba. Zo všetkých zaznamenaných údajov aplikácia vytvorí časovú os, ktorá tvorí štvrtú skupinu, kde bude zaznamenaný priebeh vývoja dieťaťa. Keď sú údaje zaznamenané v správnom časovom slede, lekár si jednoduchšie vytvorí obraz o vývoji novorodenca, prípadne ľahšie upraví množstvo príkrmu a spôsob starostlivosti o novorodenca.

Postup pri umelom kŕmení

Pri umelom kŕmení si len jednoducho odpočítate z fľašky objem vypitého mlieka.

babytime

Postup pri dojčení

Pri dojčení je nutné bábätko pred jedením odvážiť, nakŕmiť ho a potom ho znova odvážiť. Z rozdielu hmotností bábätka vám logicky vyjde hmotnosť mlieka, ktoré bábätko vypilo a z toho potom vypočítate objem vypitého mlieka.

babytime

Doplnkové funkcie

Doplnkové funkcie aplikácie slúžia na upresnenie vývoja novorodenca. Záznam o stolici bábätka napríklad tiež vypovedá o zdravotnom stave dieťatka. Zdravý novorodenec má pravidelnú stolicu. Pri zvýšenej teplote novorodenca je pre lekára rovnako dôležitý priebeh vývoja teploty, nielen výška teploty. Meranie rozmerov novorodenca ako je jeho výška, obvod hlavy a hrudníka, je úplne bežné pri lekárskej prehliadke, pretože to poskytuje obraz o vývoji novorodenca. Aplikácia poskytne aj vytvorenie poznámky napr. o reakcii na použitie daného lieku alebo zapísanie si poznámky pri vytvorení konkrétnej fotografie.

babytime

Základný popis aplikácie

babytime

  1. Priestor pre reklamu (obsah reklamy sa bude zobrazovať podľa veku dieťaťa ako inšpirácia, takzvaná cielená reklama, pri FULL verzii sa bude dať vypnúť)
  2. Mená
  3. Kŕmenie: Umelá výživa
  4. Stolica
  5. Urobenie fotografie
  6. Grafické znázornenie nameraných hodnôt
  7. Kŕmenie: Dojčenie
  8. Meranie teploty bábätka
  9. Poznámka
  10. Nastavenie

Príslušenstvo

babytime

Na horeuvedenom videu je zachytená hlavná myšlienka aplikácie. Princíp spočíva v tom, že konkrétne hodnoty odpočítate alebo nameriate a následne ich zapíšete do aplikácie. Aplikácia ich vyhodnotí a zapíše do prehľadného grafu. Navrhnuté pomôcky, ako sú teplomer a detská váha s aplikáciou spolupracujú. Pri nameraní hodnoty automaticky prepošlú hodnoty do aplikácie, ktorá ich spracuje. Takéto uľahčenie je veľmi vítané hlavne v stresových situáciách. Predstavte si, že novorodenec dostane teplotu a vy musíte v tom strese namerať teplotu, podať vhodný liek proti teplote a o nejaký čas znova a znova odmerať teplotu. V takýchto situáciách je každé uľahčenie vítané. Odmerať teplotu bábätku musíte, ale nemusíte myslieť na to, či ste ju zapísali do aplikácie. Bude to urobené automaticky, alebo vás aplikácia na náklade zistenej teploty (alebo priebehu nameraných teplôt) navedie, ako postupovať pri nameranej teplote. Prípadne vás upozorní na vysokú teplotu a radšej vám odporučí zavolať rýchlu pomoc. V tej chvíli pomáha nepodľahnúť panike.

babytime

Detské váhy

Pri dojčení teraz existuje len jeden spôsob, ako zistiť množstvo vypitého mieka. Tým spôsobom je váženie pred dojčením a po dojčení, ako je už vyššie uvedené. Z toho dôvodu som pre zjednodušenie celého procesu navrhol detské váhy, ktoré budú spolupracovať s aplikáciou. Automatická synchronizácia zaručí, že všetky údaje budú zapísané a správne spracované. Dôležité je najmä správne zapísať namerané údaje načas, aby sa mohol zostaviť časový diagram. Časový diagram nám potom zreteľne ukáže, aký je denný príjem dojčenského mlieka. Samozrejme pri kombinovanom kŕmení (dojčenie a prikrmovanie umelým mliekom) je aplikácia schopná automaticky tieto hodnoty vyhodnotiť a následne správne zapísať do časového diagramu.

babytime

Teplomer (0-6 mesiacov)

Meranie teploty dojčaťa je tiež jeden z faktorov, ktoré svedčia o jeho zdraví . Napr. po očkovaní sa pravidelne každú hodinu meria teplota, aby sa zistila reakcia na očkovanie. Priebeh teploty by sa mal zaznamenávať. Spoluprácou teplomera a aplikácie sa automaticky vygeneruje priebeh teploty.

babytime

Teplomer (6 mesiacov a viac)

Bezdotykový teplomer si pre svoju rýchlosť a praktickosť už získal obľubu u mnohých ľudí. Jednoducho ho priložíte k čelu a v priebehu 3 sekúnd vám odmeria teplotu.

babytime

Prínos

Ako človek, ktorý má ročné dieťa, môžem zodpovedne vyhlásiť, že keby som mal takúto pomôcku pri narodení môjho dieťaťa, mal by som menej problémov. Napríklad údaje o váhe novorodenca pred kŕmením a po kŕmení som si zapisoval na prvý papierik, ktorý som našiel. Keď som mal trochu viac času, musel som všetko sčitovať a odčitovať alebo pracne prepisovať do Excelu. Niekedy som v strese stratil papierik s údajmi alebo som zapísal nesprávne hodnoty. Potom mi vychádzali rôzne hodnoty a nezmysly, ktoré som následne nevedel a nemohol použiť. Zopakovať meranie nebolo možné a tak som prišiel o dôležitý údaj. Do aplikácie by som to len zapísal a ostatné by urobila automaticky. Automaticky by urobila aj prehľadný graf o prijímaní a vylučovaní potravy.

babytime babytime

Mne by tým automaticky šetrila čas, ktorý viem využiť napríklad na oddych. K lekárovi by som išiel s pocitom, že všetko mám prehľadne zapísané, za čo by ma zrejme pochválil. Podľa časového diagramu by som vedel upresniť vhodné zvýšenie dávkovania príkrmu novorodenca.

Galéria

babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime babytime

Like